Výpočty Prvočísla

Test prvočslel
(zahájit výpočet)
Definice:
Přirozené číslo je prvočíslo právě když má právě dva různé dělitele a to číslo 1 a samo sebe.
Číslo 1 není prvočíslo , ani číslo složené.
Číslo 2 je jediné sudé prvočíslo.

Prvočíselná dvojčata
(zahájit výpočet)

Každé prvočíslo větší nebo rovno 5 lze zapsat ve tvaru 6.n-1 nebo 6.n+1. 

Prvočíselná dvojčata jsou dvě prvočísla,  která se liší o 2.
Je li jedno ve tvaru 6.n-1 pak druhé z dvojčat je ve tvaru 6.n+1 . n je libovolné přirozené číslo. Některá prvočísla mají svoje dvojčaty, jiná nemají.

 


Prvočíselný rozklad
(zahájit výpočet)

Každé přirozené číslo n>1 lze zapsat jediným způsobem ve tvaru
 

n=(p1)r1 . (p2)r2 . (p3)r3 ......(pk)rk ,


kde p1 < p2 <.......pk ksou prvočísla a
r1,r2,....rk jsou přirozená čísla.


- 0 -
| 0 || 1 |

Xnax
Administrátor , Design: implicitní |