Výpočty

Výpočet determinatu
(zahájit výpočet)

Determinant řádu n čtvercové matice A řádu n

(a11, a12..........a1n)
a21, a22..........a2n
................................
an1, an2..........ann

kde aik jsou reálná čísla je číslo det(A), které určíme rekurentně takto:

1. Pro n=1 je matice A=(a11 ) její det(A)= a11

2. Pro n>1 označíme det(Ai1) determinant matice Ai1 řádu n-1, kterou dostaneme z matice A vynecháním i-tého řádku a prvního sloupce.Determinant matice A pak vypočteme podle vzorce

det(A)=a11. det(A11)-a21.det(A21)+...(-1)n+1. an1.det(An1).

Tento výraz se nazývá rozvoj determinantu podle prvního sloupce. Podobným způsobem lze provádět rozvoj determinantu i podle jiného sloupce nebo řádku.


Trojúhelník
(zahájit výpočet)
  • A, B, C vrcholy
  • a, b ,c strany
  • Sa, Sb, Sc středy stran
  • Va, Vb, Vc výšky
  • ta, tb, tc těžnice
  • T  těžište
  • P průsečík výšek

Test prvočslel
(zahájit výpočet)
Definice:
Přirozené číslo je prvočíslo právě když má právě dva různé dělitele a to číslo 1 a samo sebe.
Číslo 1 není prvočíslo , ani číslo složené.
Číslo 2 je jediné sudé prvočíslo.

Tečna ke kružnici
(zahájit výpočet)
Tečna vedená bodem M ke kružnici.

Tečna k parabole
(zahájit výpočet)
Tečna vedená bodem M k parabole.


Xnax
Administrátor , Design: implicitní |